พื้นที่บริการ

บจ.โกโลด ทรานสปอร์ต(GL) บริการขนส่งสินค้าครอบคลุม 53 จังหวัด (ยกเว้นภาคเหนือตอนบน และภาคใต้) ด้วยรถขนส่งของโกโลด ทรานสปอร์ตเอง (ไม่ได้ส่งผ่านเครือข่าย/พันธมิตรขนส่งอื่น) เข้าทุกอำเภอ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในจังหวัดที่จัดส่ง

1.กรุงเทพฯ นนทุบรี สมุทรปราการ จัดส่งทุกเขต ทุกอำเภอ ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วัน

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

นครราชสีมา (ดูรายละเอียด) บุรีรัมย์ ((ดูรายละเอียด) สุรินทร์ (ดูรายละเอียด) ศรีสะเกษ (ดูรายละเอียด)
อุบลราชธานี (ดูรายละเอียด) อำนาจเจริญ (ดูรายละเอียด) ยโสธร  (ดูรายละเอียด) มุกดาหาร (ดูรายละเอียด)
ขอนแก่น (ดูรายละเอียด) อุดรธานี (ดูรายละเอียด) ร้อยเอ็ด (ดูรายละเอียด) กาฬสินธู์  (ดูรายละเอียด)
มหาสารคาม (ดูรายละเอียด) เลย (ดูรายละเอียด) ชัยภูมิ (ดูรายละเอียด) หนองบัวลำภู (ดูรายละเอียด)
นครพนม (ดูรายละเอียด)  บึงกาฬ (ดูรายละเอียด) สกลนคร (ดูรายละเอียด) หนองคาย (ดูรายละเอียด)

3.ภาคกลางและตะวันตก 16 จังหวัด

สมุทรสาคร (ดูรายละเอียด) สมุทรสงคราม(ดูรายละเอียด) ราชบุรี(ดูรายละเอียด) ประจวบคีรีขันธ์ (ดูรายละเอียด) 
สุพรรณบุรี(ดูรายละเอียด) กาญจนบุรี (ดูรายละเอียด) เพชรบุรี(ดูรายละเอียด) พระนครศรีอยุธยา (ดูรายละเอียด)
อ่างทอง  (ดูรายละเอียด) สิงห์บุรี (ดูรายละเอียด) ชัยนาท  (ดูรายละเอียด) ลพบุรี  (ดูรายละเอียด)
สระบุรี (ดูรายละเอียด) นครนายก  (ดูรายละเอียด) ปทุมธานี (ดูรายละเอียด) นครปฐม (ดูรายละเอียด)

4.ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

ชลบุรี(ดูรายละเอียด) ระยอง(ดูรายละเอียด) จันทบุรี(ดูรายละเอียด) ตราด(ดูรายละเอียด)
สระแก้ว(ดูรายละเอียด) ฉะเชิงเทรา (ดูรายละเอียด) ปราจีนบุรี(ดูรายละเอียด)

5.ภาคเหนือตอนล่าง  7 จังหวัด

อุทัยธานี(ดูรายละเอียด) นครสวรรค์(ดูรายละเอียด) พิจิตร(ดูรายละเอียด) กำแพงเพชร(ดูรายละเอียด)
พิษณุโลก(ดูรายละเอียด) เพชรบูรณ์ (ดูรายละเอียด) สุโขทัย(ดูรายละเอียด)